Kiến thức cơ bản về bạc đạn

Giới thiệu về việc chọn bạc đạn

Có nhiệu loại vòng bi khác nhau với nhiếu kích thước khác nhau. Để lựa chọn vòng bi phụ hợp nhất cho thiết kế máy móc, cần phải xem xét trên quan điểm toàn diện như điều kiện sử dụng máy, tính năng yêu cầu và các thông số kỹ thuật xung quanh vòng bi, tính thị trường, hiệu quả kinh tế, …

Trong phần này, chúng tôi tóm tắt kết quả của các nghiên cứu, nghiên cứu và phát triển công nghệ khác nhau để bạn có tể chọn ổ trục tối ưu đáp ứng các yêu cầu khác nhau.